Traduceri scrise

Va oferim traduceri scrise din limba romana in limba bulgara si viceversa din urmatoarele domenii:

Traduceri juridice si administrative:

 • documentaţie juridică – contracte (vânzare-cumpărare, leasing, prestări servicii, consultanţă, contracte de muncă), convenţii, regulamente, acte înfiinţări societăţi comerciale, ONG-uri, achiziţii publice, documente de identitate şi de stare civilă;
 • legislaţie romana si bulgara (acte normative, regulamente) şi europeană (directive, regulamente şi decizii ale CE);
 • documentaţie plasament forţă de muncă;
 • literatură de specialitate etc;

Traduceri economice şi financiar-bancare:

 • rapoarte de audit şi financiare;
 • planuri de afaceri;
 • studii şi analize financiare, de marketing etc.
 • certificate;
 • situaţii financiar-contabile (bilanţuri anuale, balanţe, extrase de cont, scrisori de bonitate, registre de venituri şi cheltuieli, documente de plată), literatură de specialitate etc;

Traduceri tehnice:

 • studii de fezabilitate;
 • manuale tehnice;
 • proiecte
 • devize;
 • caiete de sarcini;
 • documentaţie licitaţii;;
 • manuale de calitate pentru certificare ISO;
 • fişe tehnice;
 • cataloage de produs.

Traduceri IT:

 • traducere site-uri web şi blog-uri;
 • manuale pentru utilizarea diferitelor soft-uri;
 • manuale şi instrucţiuni de folosire pentru hardware, aplicaţii etc.;
 • proiecte IT;
 • cataloage şi pliante etc.

Traduceri medicale:

 • cataloage;
 • prospecte;
 • fişe de produs;
 • fişe şi rapoarte medicale;
 • instrucţiuni de utilizare echipamente medicale şi instrumentar medical;
 • literatură de specialitate;

Traduceri psihologie/sociologie:

 • fişe şi dosare de caz;
 • rapoarte, sondaje şi studii sociologice;
 • analize, literatură de specialitate;

Traduceri beletristică:

 • publicaţii: ziare, reviste culturale, literatură;
Comentarii închise la Traduceri scrise